دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

 

پروانه کار اتباع بیگانه

پروانه کار اتباع بیگانه

پروانه کار اتباع بیگانه

تشریفات صدور پروانه کار
جهت ورود شخص خارجی به ایران بعد از اعلام کارفرما با پرکردن فرم شماره ١ و سپردن تعهد فرم شماره ٢ به وزارت کار وزارتخانه مذکور به وزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه اخیر به کنسولگری یا سفارت تلکس زده وبا پیگیری کارگر خارجی در کشور متبوع نامبرده به ایران می آید. سپس فرم شماره ٣ توسط کارفرما جهت صدور پروانه کارتکمیل می گردد. بخش دولتی فرم شماره ۴ را نیز تکمیل می کنند نمایندگان سیاسی و کنسولی تنها فرم شماره ۵ را تکمیل می کنند.
اشتغال به کار بیگانگان در ایران از نظر قانون تامین اجتماعی
اتباع خارجی جهت اشتغال در ایران بایستی بیمه شوند و در خصوص بیمه با آنان مطابق اتباع ایرانی رفتار می شود. اگرتبعه بیگانه درکشور خود بیمه بود باید بیمه نامه موسسه بیمه گذار و مزایای مورد استفاده و … را که به تائید سفارت ایران درکشور خارجی رسیده است ارائه داده تا اگر با مقررات تامین اجتماعی ایران انطباق داشت نامیرده را از پرداخت حق بیمه معاف و در صورت عدم انطباق پرداخت بیمه اجباری است.