از تو پولش رو میگیرن خسارت تاخیر تعدیه اش رو هم ازت میگیرن خواستن جمع کن.

 

پرداخت برات توسط شخص ثالث

ماده ی ۲۷۰ قانون تجارت ما میگه : هر شخص ثالثی میتواند از طرف دارنده یا یکی از زهر نویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید، دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.

اولین نکته ای ک در این ماده از کلمه ی اعتراض شده برداشت میکنیم این هست که پرداخت برآن توسط شخص ثالث تنها در صورتی جایز است که برات گیر در سره وعده سره سررسید،برات رو پرداخت نکنه، ینی پس اگر شخصه ثالثی اومد برات رو پرداخت بکنه، برات گیر هم میخواست برات رو.پرداخت بکنه برات گیر مقدمه، چرا؟ برای اینکه شما اگر دارنده ی این برات هستید، ب منه برات گیر مراجعه کنید، اگه من پرداخت نکنم، شما باید ظرف ده روز از تاریخه سر رسیده برات، بری ب دادگستری مراجعه کنی، اعتراض عدم تعدیه بگیری، وقتی اعتراض عدم تعدیه رو گرفتی ی برات داری، ی اعتراض عدم تعدیه داری، حالا اگر ثالثی دلش میخواد وجه این برات رو بپردازه میتونه ورقه ی  برات وقتی دست شمای دارنده هست هیچ شخصه ثالثی حقه پرداخت اون رو بعد از سررسید نداره، “بعد از” سررسید نداره، قبل سررسید ک همین جور پول دادن بینشون دست ب دست میشه با …. نویسی