عدم پرداخت گرفت عذر موجه رو ثابت میکنیم. یک استثنا هم قبل از سررسید داریم اون چیه?

الان ماده اش تو ذهنم نیست میگه که: اگر که برات گیر فوت کنه یا ورشکسته بشه شما لازم نیست تا سررسید واستی شما میتونی مراجعه کنی و از ورثه اینو بگیری اما اگر نرفتی مراجعه نکردی خب این یعنی زودتر از موعد میشه مراجعه این استثنا بود بر ماده ۲۷۹ و ۲۸۰٫ اما اگر نرفتی ماده ۲۸۲ میگه که دارنده برات از اعتراض عدم تعدیه مستغنی نمیشه عین متن ماده این است :” نه فوت محال علیه نه ورشکستی اون (محال علیه یعنی برات گیر) نه اعتراض نکولی دارنده برات رو از اعتراض عدم تعدیه مستغنی نخواهد کرد”.

حتی اعتراض نکول گرفتی یعنی رفتی روز قبولی گفته قبول نمیکنم میگن خب تو چرا توی اون ده روز که باید میرفتی نرفتی اعتراض عدم تعدیه بگیری? میگه برات رو قبول نکرده بود ، ازون موقع من میدونستم برم اون پولی نمیده من میخوام اعتراض نکولی اثبات کنم که پول نمیده کسی که برات رو قبول نمیکنا پول به من میده?