وکیل کپی برابر اصل

وکیل کپی برابر اصل

وکیل کپی برابر اصل

تلفن۱۴۱۶-۸۸۴۰ و ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ – ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به شماره همراه ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ – برابر اصل توسط وکلای بین المللی

مدارک شما توسط وکلای عضو کانون بین المللی وکلا برابر اصل خواهد شد.که دارای درجه اعتبار بالا نزد تمامی وکلای دنیا میباشد .

جدیدا هموطنان عزیز وکیل من را مطلع ساختند که به علت  مشکلاتی که کشورهای کانادا و انگلیس با دولت جمهوری اسلامی ایران بوجود آورده اند  ، این سفارتخانه ها و سایر مراجع و دانشگاههای این دو کشور از ایرانیان عزیز خواسته اند تا مدارک مورد نیاز رو توسط وکلا برابر اصل کنند .

وکیل من با تهیه امکانات لازم ، اقدام به خدمات رسانی به هموطنان عزیز در این جهت نموده است . لذا میتوانید با در دسترس داشتن اصل مدارک ، اقدام فرمایید .

پاسخ به سوال وکالت انفرادی و جمعی:

وکالت انفرادی :هر گاه یک موکل در یک مورد چند وکیل داشته باشد که هر وکیل به تنهایی حق اقدام داشته باشد وکالت آن وکیل را وکالت انفرادی گویند.

وکالت جمعی : هر گاه یک موکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته باشد که هریک جداگانه حق اقدام نداشته باشدوکالت آنها را وکالت جمعی گویند

پاسخ به سوال تطبیق و وضع نقشه ها توسط کارشناسان ( موضوع ماده ۱۴۰ ق.پ.س توسعه)

به شرح ماده ۴ آئین نامه اجرایی ، اداره ثبت اسناد و املاک پس از وصول نقشه هر روستا موضوع را به نماینده و نقشه بردار ثبت ارجاع می دهد تا به اتفاق نمانیده بنیاد مسکن حداکثر ظرف ۲ ماه نسبت به تنظیم صورت مجلس تفکیکی اقدام نمایند، و به شرح ماده ۹ آئین نامه اجرایی در صورتیکه متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدرکی دال بر ماکلیت نباشد یا در تصرف یا مالکیت یا حدود اختلاف باشد موضوع به دو نفر کارشناس امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن و نماینده مسکن ارجاع می شود و بالاخره به شرح ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه، هیات می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید.

کپی برابر اصل

پرسش:کپی برابر اصل چیست؟

پاسخ:طبق ماده ۵۷ ق.آئین دادرسی مدنی مقصود از گواهی برابر اصل، مطابقت آن با اصل سند است.

این عبارت بعضاً به رونوشت یا سواد مصدق نیز تعبیر ‌می‌شود که ماده ۴۹ قانون ثبت یکی از وظایف سردفتران را دادن سواد مصدق می‌داند.

پرسش:مراجع صدور گواهی برابر اصل چه مکان هایی هستند؟

پاسخ:-دفتر دادگاه‌ها ۲-ادارات ثبت اسناد ۳- دفاتر اسنادرسمی ۴- بخشداری محل ۵- ادارات دولتی ۶- سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور ۷- کنسولگری های ایران در خارج کشور.۸-وکلای دادگستری ۹- مترجمین رسمی

پرسش:اعتبار گواهی برابر ا صل چه مقدار است؟

پاسخ:هرچند ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان وخوانده را مکلف می‌نماید که اصول اسنادی را که می‌خواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر و ارائه نماید به عبارت دیگر قانون اعتبار مطلق و غیر قابل انکار برای کپی برابر اصل شدن یا رونوشت قایل نیست و اصول اسناد را در جلسه اول دادرسی ارائه ننماید، اگر دادخواست خواهان مستند به دلایل دیگری نباشد دادخواست ابطال می‌گردد و اگر خوانده باشد آن اسناد عادی بوده و مورد انکار و تردید واقع شود از عداد دلایل خارج می‌شود.

پرسش:چند نوع گواهی برابر اصل داریم؟

پاسخ:طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م. اسنادی که اداره ثبت اسناد واملاک یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات تنظیم شده باشد رسمی است. بر همین اساس دو فرض قابل تصور است:

۱- طبق ماده ۷۴ ق.ثبت رونوشت مطابق با دفتر ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و اعتبار سند رسمی دارد و طبق ماده ۶۲ و۶۳ و۶۴ آئین نامه مصوب۱۳۱۷رونوشت فقط به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع در معامله و قائم مقام قانونی داده می‌شود و بغیر اشخاص فوق، بایستی گواهی نامه از دادگاه داشته باشند.

۲- اگر رونوشت مطابق با ثبت دفتر نباشد سند عادی است لذا امکان انکار و تردید و ادعای جعل برای آن سند وجود دارد و در این خصوص اختصاص به اصحاب معامله ندارد.وماده ۱۳۰ قانون ثبت  سواد مصدق از اوراق واسناد ثبت نشده نام میبرد

کپی برابر اصل

بین الملل کپی برابر اصل

بین المللی کپی برابر اصل

در بین الملل کپی برابر اصل

در بین المللی کپی برابر اصل

کپی برابر اصل بهترین

کپی برابر اصل خبره ترین

کپی برابر اصل با تجربه ترین

کپی برابر اصل باهوش ترین

بین الملل کپی برابر اصل بهترین

بین المللی کپی برابر اصل بهترین

کپی برابر اصل بهترین دفتر وکلای

کپی برابر اصل با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی