وکیل ملــــک، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

 

پرسش و پاسخ از وکیل ملک:

 

پرسش : چه نکاتی در ساخت و ساز در بخش مسکونی وجود دارد؟

پاسخ وکیل ملــــک:-     خریدار مکلف است ناودانهای ساختمان در بر گذرهای عمومی را در داخل ساختمان تعبیه نماید.

 

–    مصالح ساختمانی و مازاد آن و ابزارکار ساختمانی نباید بیش از یک سوم گذرگاه عمومی پیاده رو را اشغال نماید در مواردی که اجرای عملیات ساختمانی ضرورت استفاده موقت بیش از یک سوم عرض پیاده رو را ایجاب نماید . مالک مکلف است قبلا” اجازه نامه لازم را ازسازمان دریافت دارد ریختن مصالح روی آسفالت به کلی ممنوع و سازمان نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد کرد.

 

 

–     برای کندن مصالح پیاده رو و آسفالت سواره رو بمنظور کابل کشی – لوله کشی و نظائر آن قبلا” میبایست از سازمان عمران کرمان مجوز دریافت گردد و بمحض برخورد با هرگونه تاسیسات زیربنایی ( کابل برق یا تلفن – لوله آب – گازو یا فاضلاب و…) مراتب میبایست بیدرنگ به سازمان گزارش گردد بدیهی است جبران هر گونه خسارتی که براثرعملیات ساختمانی به تاسیسات مذکور وارد شود بعهده خریدار زمین میباشد.

 

–       درطول عملیات ساختمانی میبایست پیش بینی های لازم ایمنی کارگران – عابرین پیاده –ساختمانهای مجاورو وسائط نقلیه و……بعمل آید.

 

 

–        هرگاه مشخص گردد که نقشه های مصوبه با مندرجات این پروانه مغایرتی دارد فقط مندرجات پروانه معتبرخواهد بود و مالک دراولین فرصت میبایست برای رفع تناقض به سازمان عمران کرمان مراجعه نماید.

 

–        کلیه مقررات و تعهدات این پروانه درباره هرشخص که ازطریق قانونی قائم مقام متقاضی این پروانه باشد صادق و جاری است.

 

 

پرسش : قبل از ثبت املاک با ید چه کرد؟

پاسخ وکیل ملک:ماده ۱۰
قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه، حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیلهٔ اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر می‌شود.

ماده ۱۱
از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده ؛ تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیلهٔ اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. ادارهٔ ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور، صورت کلیهٔ اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصلهٔ سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی‌ها پس از انتشار و الصاق آگهی‌ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم ادارهٔ ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مأمور ثبت بدهند. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۷)

تبصره: در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانهٔ فعلی کسی نسبت به آن‌ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنان چه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده، قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۱۷)

 

وکیل ملک

بین الملل وکیل ملک

بین المللی وکیل ملک

در بین الملل وکیل ملک

در بین المللی وکیل ملک

وکیل ملک بهترین دفتر

وکیل ملک دفتر بهترین

وکیل ملک دفتر با تجربه ترین

وکیل ملک باتجربه ترین دفتر

وکیل ملک دفتر وکالت

وکیل ملک بهترین دفتر وکالت

وکیل ملک بهترین دفاتر وکالت

وکیل ملک بهترین دفتر وکلای

وکیل ملک با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی