وکیل ملک دبی، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از وکیل ملک دبی :

پرسش : رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه کدام بخش میباشد؟

پاسخ وکیل ملک دبی: رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل‌می آ‌ید. ‌مگر دعاوی به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی می‌شود – حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر‌در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.
‌تبصره – در موردی که میزان خواسته در تقاضی تعیین اجاره‌بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.

پرسش : – نکاتی که رعایت آنها درتمام ساختمانهائی که درمنطقه احداث میشود الزامی است را بفرمایید؟

پاسخ وکیل ملک دبی:

–        نقشه های ساختمانی واحدهای مسکونی ازنظرسیمای شهری و اماکن عمومی بدون استثناء باید به تصویب سازمان عمران برسد.

 

–          کلیه ساختمانهایی که بدون استفاده ازنقشه های تیپ سازمان احداث میشود بایستی از نظرمعماری و محاسباتی توسط مهندسین معماریا ساختمان مجاز (دارای پروانه اشتغال ازوزارت مسکن و شهرسازی ) تهیه شده و ضمن رعایت ضوابط سازمان عمران کرمان فقط ازنظرمعماری به تصویب سازمان برسد. بدیهی است کلیه مراحل نظارت فنی براجرا و کنترل مرغوبیت به بهره مندی ناظرمالک زمین میباشد.

 

–          درهرساختمان باید ازدفع فاضلاب پیش بینی لازم بشود ، بنحویکه ازنظ اتصال به شبکه فاضلاب دچاراشکال نگردد درکلیه ساختمانهائیکه مالک نسبت به احداث زیرزمین نماید باید پیش بینی لازم را بنماید.

 

به هرحال رعایت آئیننامه های ایمنی ساختمان الزامی است.

پرسش : مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین‌ می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده چه زمانی اجرا خواهد شد؟

پاسخ وکیل ملک دبی:در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین‌ می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.
– در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا‌ پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
– در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می‌شود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود.

وکیل ملک دبی

بین الملل وکیل ملک دبی

بین المللی وکیل ملک دبی

در بین الملل وکیل ملک دبی

در بین المللی وکیل ملک دبی

وکیل ملک دبی بهترین دفتر

وکیل ملک دبی دفتر بهترین

وکیل ملک دبی دفتر با تجربه ترین

وکیل ملک دبی باتجربه ترین دفتر

وکیل ملک دبی دفتر وکالت

وکیل ملک دبی بهترین دفتر وکالت

وکیل ملک دبی بهترین دفاتر وکالت

وکیل ملک دبی بهترین دفتر وکلای

وکیل ملک دبی با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی