وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری

توضیحات وکیل پایه یک دادگستری در مورد دیوان عدالت اداری

بر طبق مطالبی که وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دیوان عدالت بیان کرده، مطلبی برای شما قرار داده شده است. دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها شکل گرفت. موضوعی که در این جا مطرح است درباره تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و هم چنین به مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مطلب پرداخته شده است.

همچنین وکیل پایه یک دادگستری بیان می کند که در اصل ۱۷۳ آمده است : به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیهتأسیس می­ گردد.

بر طبق قوانین اساسی و عادی دیوان عدالت اداری دو ظیفه بر عهد دارد:

  1. رسیدگی به شکایت ها، آزار و اذیت و اعتراض های افراد نسبت به مأمورین دولتی
  2. وکیل پایه یک دادگستری بیان می کند که ایجاد وحدت رویه قضایی است

طبق ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی اداری با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود که البته طبق تبصره این ماده، رییس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رییس قوه قضاییه ارائه نماید. همچنین وکیل پایه یک دادگستری می گوید وکالت افرادی که غیر از وکلای دادگستری در دیوان انجام می شود پذیرفته نمی باشد و فقط وکالت افرادی پذیرفته است که در دیوان عدالت اداری وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و امور مدنی وکالت انجام می دهند.