دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

وکیل دیوان عالی ایران

وکیل دیوان عالی ایران

وکیل دیوان عالی ایران

مادهٔ ۱۴

 

در دعاوى مدنى هرگاه دیوان‌عالى کشور تشخیص دهد که رأیِ فرجام خواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأى را نقض مى‌کند و در صورت آماده بودن پرونده براى اتخاذ تصمیم رأساً مبادرت به صدور رأى مى‌نماید در غیر این‌صورت ضمن نقض رأى مشروحاً دستور تکمیل رسیدگى را صادر مى‌کند و دادگاهى که بعد از نقض رسیدگى به آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوان‌عالى کشور تبعیت کند. رأیى که برطبق نظر دیوان مزبور صادر مى‌کند قطعى است مگر اینکه پس از نقض علتى حادث گردد که اعمال نظر فرجامى را ایجاب نماید (اصلاحى به‌موجب قانون مصوب ۹/۳/۱۳۵۸).

 

مادهٔ ۱۵

 

در امور جزائى رأیِ دیوان‌عالى کشور در مورد نقض قرارهاى قابل فرجام و لزوم رسیدگى به ماهیت دعوى قطعى است و دادگاه مرجع رسیدگى مکلف به تبعیت از آن است مگر آنکه بعد از نقض در دیوان‌عالى کشور سبب قانون تازه‌اى براى عدم امکان رسیدگى به ماهیت دعوى حادث شده باشد.

 

مادهٔ ۱۶

 

در دعاوى حقوقی، دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتى به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان‌عالى کشور ارسال دارد.رأیِ دیوان‌عالى کشور در تشخیص صلاحیت براى مرجع صادرکنندهٔ قرار یا مرجعى که رسیدگى به آن محول مى‌شود لازم‌الاتباع خواهد بود.