دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

وکیل دیوانعالی تهران

وکیل دیوانعالی تهران

وکیل دیوانعالی تهران

مادهٔ ۱۱

 

در مواردى‌که رأى فرجام خواسته به‌علت عدم انطباق مورد با قانون نقض مى‌شود دادگاهى که رسیدگى بعد از نقض به آن محول مى‌گردد مکلف به تبعیت از رأى دیوان‌عالى کشور است و حق اصرار ندارد.

 

 

آرائى که تا تاریخ اجراءِ این قانون از شعب دیوان‌عالى کشور صادرشده از شمول این ماده مستثنى است.

 

 

در این موارد رأى دادگاه تالى که به تبعیت از رأى دیوان‌عالى‌ کشور صادر مى‌شود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.

 

مادهٔ ۱۲

 

در دعاوى حقوقى هرگاه اساس و نتیجهٔ حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونى بوده ولى از نظر نحوهٔ استدلال و یا ذکر اسباب موجه رأى و یا تطبیق موضوع با مادهٔ قانونى رأى فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان‌عالى کشور رأى فرجام خواسته را تصحیح و ابرام مى‌نماید.

 

مادهٔ ۱۳

 

در دعاوى حقوقى هرگاه رأى فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوى و یا نقائصى نظیر آن متضمن اشتباهى باشد که به اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد، دیوان‌عالى کشور اشتباه را رفع و رأى را ابرام خواهد کرد.