بهترین وکیل دعاوی ملکوکیل دعاوی امور املاک

تلفن بهترین وکیل ملک، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از تلفن بهترین وکیل ملک:

وکیل دعاوی امور املاک

پرسش : دفاتر نامبرده در ماده یک مادام که صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر چه میکند؟

پاسخ بخش تلفن بهترین وکیل ملک: برای ثبت املاک هر بخش یک دفتر تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعا سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاک مضروعی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن مذکور خواهد شد.
تبصره- در صورتی که یک دفتر املاک برای یک بخش کافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیر کل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخش مذکور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یک دفتر املاک تخصیص می یابد. در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حد فاصل آنها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در صورت جلسه ای به امضاء مدیر کل و رئیس ثبت محل قید می گردد.
دفاتر نامبرده در ماده یک مادام که صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید.

پرسش :توضیحاتی در مورد ماده هشت می فرمایید؟

پاسخ بخش تلفن بهترین وکیل ملک: ‌ماده ۸ – هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل‌الصاق می‌نماید.
‌تبصره – در اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید‌خواهد شد که چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و‌ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می‌پذیرد.

وکیل دعاوی امور املاک

پرسش : مقررات حیاط خلوت و نورگیرچه مواردی هستند؟

پاسخ بخش تلفن بهترین وکیل ملک: حیاط خلوت برای نورگیری اطاقهای اصلی درساختمانهای یک طبقه حداقل ۱۲مترمربع

مساحت و۳ مترعرض داشته باشد (منظورازعرض حیاط خلوت آن دو ضلعی است که معمولا” ازآن نورگیری نمیشود) برای هرطبقه اضافی نیم متربه عرض حداقل مذکور اضافه خواهد شد.

حیاط خلوت برای نورگیری آشپزخانه درساختمانهای یک طبقه حداقل ۶ مترمربع مساحت و ۲ مترعرض باید داشته باشد برای هر طبقه اضافی ۵۰ سانتیمتربعرض حداقل مذکور اضافه خواهد شد.

 

حیاط خلوت یا نورگیر برای نورگیری توالت یا انبار حداقل ۲ مترمربع باید مساحت داشته باشد.

 

درصورتیکه حیاط خلوت برمعبرقرارگیرد یا مساحت آن از ۲۵ مترمربع بیشترباشد جزو زیربنا محسوب نخواهد شد.

 

پرسش :درهر ساختمان باید برای دفع فاضلاب چه کرد؟

پاسخ بخش تلفن بهترین وکیل ملک:

–          درهرساختمان باید ازدفع فاضلاب پیش بینی لازم بشود ، بنحویکه ازنظ اتصال به شبکه فاضلاب دچاراشکال نگردد درکلیه ساختمانهائیکه مالک نسبت به احداث زیرزمین نماید باید پیش بینی لازم را بنماید.

.وکیل دعاوی امور املاک

 

 

وکیل دعاوی امور املاک

وکیل دعاوی امور املاک