وکیل ثبت برند تهران

وکیل ثبت برند تهران

وکیل ثبت برند تهران

یک علامت تجاری چیست؟

علائم تجاری، آرم روشن است که کالا و خدمات به خصوص توسط یک فرد یا سازمانی که آن کالا و خدمات را تولید و فراهم می کند و برخی از آنها  متمایز هستند. منشاء علائم تجاری می رود به دوران باستان، هنگامی امضای صنعتگران و یا علائم خود را در آثار هنری و کاربرد آنها چاپ شده بود. در طول این سالها این علائم به سیستم های امروزی و به سمت تجاری سازی گرایش پیدا کرده اند و حفاظت از نام تجاری خود در عصر امروز لازم است . این سیستم کمک می کند تا مصرف کننده است که ماهیت و کیفیت کالا و خدمات آنها می خواهند و با آرم ویژه،از آن بهره ببرند.

چه نوع از علامت های تجاری  توانایی ثبت شدن دارند؟

این پتانسیل تقریبا نامحدود است. علائم تجاری ممکن است یک یا ترکیبی از چند کلمه، نه حروف و اعداد. ممکن است شامل نقشه ها، نمادها، نقش سه بعدی مانند شکل و بسته بندی کالا، سیگنال های صوتی مانند موسیقی یا صداهای، رایحه و یا رنگ را به شما معرفی ویژگی های زیر.
علاوه بر این، علائم تجاری که نشان می دهد منبع کالا یا خدمات نرم، تعدادی از دیگر علائم وجود دارد.
گواهی علائم با استانداردهای خاص، نشان می دهد آنها داده را بپذیرند، اما به هر عضویت محدود نمی شود. آنها می توانند هر کسی گواهی که محصولات مربوط می شود مطابق با استاندارد اعطا می شود. به عنوان مثال، کیفیت استاندارد گواهی \ “ISO 2000 \” یک گواهی در سراسر جهان شناخته شده است.