دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

وکیل ایران در دبی

وکیل ایران در دبی

وکیل ایران در دبی

قانون آیین دادرسی مدنی

باب دوم وکالت در دعاوی

ماده ۳۵ :

وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل پایه یک دادگستری در وکالت نامه تصریح شود :

۱) وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.

۲) وکالت در مصالحه و سازش.

۳) وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴) وکالت در تعیین جاعل.

۵) وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

۶) وکالت در توکیل.

۷) وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۸) وکالت در دعوای خسارت.

۹) وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱۰) وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

۱۱) وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن.

۱۲) وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

۱۳) وکالت در ادعای اعسار.

۱۴) وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره ۱ :اشاره به شماره های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.

تبصره ۲ :سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد.

ماده ۳۶ :

وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد.

ماده ۳۷ :

اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.

ماده ۳۸ :

تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.