وکیل امور املاک

، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از وکیل امور املاک:

پرسش : هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داد تقاضای ثبت نماید چه میشود؟

پاسخ وکیل امور املاک:جز در مورد مذکور در (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار ادارهٔ ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر مادهٔ فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیلهٔ امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

پرسش : در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و‌امثال آن داشته باشد موجر تعمیرات ضرورری آن را قطع نموده؟

پاسخ وکیل امور املاک: در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و‌امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود‌را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. ‌در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن را‌خواهد داد. ‌دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در‌‌ همان دادگاه رسیدگی ‌می‌شود و تصمیم دادگاه قطعی است.
هر‌گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور‌باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر می‌تواند بر اساس قبوض سازمانهای مربوط ‌وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره بها کسر نماید.
تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.

پرسش : خریدار مکلف به چه کاری میباشد؟

پاسخ وکیل امور املاک: خریدار مکلف است ناودانهای ساختمان در بر گذرهای عمومی را در داخل ساختمان تعبیه نماید.

–    مصالح ساختمانی و مازاد آن و ابزارکار ساختمانی نباید بیش از یک سوم گذرگاه عمومی پیاده رو را اشغال نماید در مواردی که اجرای عملیات ساختمانی ضرورت استفاده موقت بیش از یک سوم عرض پیاده رو را ایجاب نماید . مالک مکلف است قبلا” اجازه نامه لازم را ازسازمان دریافت دارد ریختن مصالح روی آسفالت به کلی ممنوع و سازمان نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد کرد.

–     برای کندن مصالح پیاده رو و آسفالت سواره رو بمنظور کابل کشی – لوله کشی و نظائر آن قبلا” میبایست از سازمان عمران کرمان مجوز دریافت گردد و بمحض برخورد با هرگونه تاسیسات زیربنایی ( کابل برق یا تلفن – لوله آب – گازو یا فاضلاب و…) مراتب میبایست بیدرنگ به سازمان گزارش گردد بدیهی است جبران هر گونه خسارتی که براثرعملیات ساختمانی به تاسیسات مذکور وارد شود بعهده خریدار زمین میباشد.

–       درطول عملیات ساختمانی میبایست پیش بینی های لازم ایمنی کارگران – عابرین پیاده –ساختمانهای مجاورو وسائط نقلیه و……بعمل آید.

 

–        هرگاه مشخص گردد که نقشه های مصوبه با مندرجات این پروانه مغایرتی دارد فقط مندرجات پروانه معتبرخواهد بود و مالک دراولین فرصت میبایست برای رفع تناقض به سازمان عمران کرمان مراجعه نماید.

–        کلیه مقررات و تعهدات این پروانه درباره هرشخص که ازطریق قانونی قائم مقام متقاضی این پروانه باشد صادق و جاری است.

 

وکیل امور املاک

وکیل امور املاک