مشاور حقوقی املاک ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از مشاور حقوقی املاک:

پرسش : هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعهٔ مملکتی داشته ثبت کند چه مجازاتی دارد؟

پاسخ بخش مشاور حقوقی املاک:
هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعهٔ مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.

پرسش : هر‌گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه چه رای خواهد داد؟

پاسخ بخش مشاور حقوقی املاک: – هر‌گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات ‌تعیین می‌نماید. ‌در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. ‌در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد. ‌
تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه‌ قطعی است. ‌

پرسش : خریدار ملک فری هولد در دبی فقط کافیست چه کاری انجام دهد؟

پاسخ بخش مشاور حقوقی املاک: خریدار ملک فری هولد در دبی فقط کافیست که یک کپی از پاسپورت خود را برای خرید ملک از سازنده ارائه دهد .خرید ملک برای  یک شرکت نیز نیاز به مدارک شرکت اعم از ثبت شرکت و مدارک شناسایی شرکت دارد .

همچنین شخص یا کمپانی نیاز دارد تا مدارک خرید ملک از سازنده را امضا نماید .

در زمان تحویل ملک به خریدار ،خریدار باید ملک خود را در اداره املاک دبی ثبت نام نماید تا سند مالکیت دریافت نماید .خریدار ملک باید هزینه های اداری سند مالکیت را پرداخت نماید که معادل ۲% مبلغ ملک خریداری شده است .

ارزش ملک باید در زمان تحویل مدارک به اداره املاک بطور کامل پرداخت شده باشد

پرسش : ‌هر‌گاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به چه میباشد؟

پاسخ بخش مشاور حقوقی املاک: ماده ۲۳ – اقامه دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست. ‌هر‌گاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در‌ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود.

پرسش : خسارت عدم انجام معامله که توسط فروشنده به خریدار وارد شده نیز باید پرداخت شود یا نه؟

پاسخ بخش مشاور حقوقی املاک: بطور نمونه یک مشتری و یک فروشنده با هم تفاهم نامه امضا میکنند بصورتیکه خریدار تعهد خرید و فروشنده تعهد فروش ملک را میدهد . در یک معامله خرید ،خریدار بیعانه رزرو ملک را به فروشنده پرداخت میکند (مبلغ بیعانه کمتر از ۱۰۰ هزار درهم برای آپارتمان و ویلا ) اگر خریدار از خرید خود صرفنظر کند ،مبلغ بیعانه را از دست میدهد و این مبلغ به فروشنده میرسد ،اگر فروشنده از فروش سرباز زند ، مبلغ بیعانه را پس میدهد .خسارت عدم انجام معامله که توسط فروشنده به خریدار وارد شده نیز باید به خریدار پرداخت می شود

 

مشاور حقوقی املاک

بین الملل مشاور حقوقی املاک

بین المللی مشاور حقوقی املاک

در بین الملل مشاور حقوقی املاک

در بین المللی مشاور حقوقی املاک

مشاور حقوقی املاک بهترین دفتر

مشاور حقوقی املاک دفتر بهترین

مشاور حقوقی املاک دفتر با تجربه ترین

مشاور حقوقی املاک باتجربه ترین دفتر

مشاور حقوقی املاک دفتر وکالت

مشاور حقوقی املاک بهترین دفتر وکالت

مشاور حقوقی املاک بهترین دفاتر وکالت

مشاور حقوقی املاک بهترین دفتر وکلای

مشاور حقوقی املاک با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی