تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر مشاورین حقوقی املاک شوراباد
پرسش: بازار بین بانکی چیست؟
پاسخ: بازار بین بانکی بنا به تعریف، بخشی از بازار پول است که امکان تأمین منابع کوتاه­مدت و بسیار کوتاه­مدت را از طریق ابزارهای متداول فراهم می­کند. کارکرد بازار عمده­فروشی پول که عمدتاً در قالب بازار بین بانکی شکل می­گیرد، مدیریت نقدینگی بانک­هاست که در آن عامل زمان تعیین­ کننده است. بانک­های کوتاه در این بازار آن­هایی هستند که در زمان سررسید یک پرداخت، نمی­توانند از عهده آن برآیند. در مقابل بانک­های بلند آن­هایی هستند که برای مدتی محدود، از مازاد وجوهی برخوردارند. بانک­های کوتاه و بلند در این بازار براساس ترتیبات و قواعد حاکم بر بازار با یکدیگر مبادله می­کنند و ضرورت مراجعه به بانک مرکزی را به حداقل ممکن کاهش داده و امکان اجرای سیاست­های پولی را برای مقام پولی فراهم می­آورند. در این مقاله بازار بین بانکی در بستر قانون عملیات بانکی بدون ربا و الزامات و محدودیت­های آن، نحوه تأمین منابع و نحوه تعیین نرخ سود علی­الحساب و قطعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. در ادامه، ضرورت ایجاد و گسترش بازار و تشدید آن در شرایط انتقال از سیستم پرداخت­های چندجانبه خالص به سیستم تسویه ناخالص آنی و در نهایت الزامات، پیش­نیازها و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی مورد اشاره قرار می­گیرد.
پرسش: بانک ‌داری وکالتی در ایران بر چه اساسی است؟
پاسخ: بانک‌داری بدون ربا در ایران بر اساس ضرورت اسلامی کردن عملیات بانک‌داری شکل گرفته ‌است. بی‌تردید، سالیان درازی باید بگذرد تا این ایده‌آل در محک تجربه و ارزیابی، به تدریج قوام یابد و کامل گردد. برخی از اشکال‌های نظام بانکی ناظر به کل فعالیت بانک‌داری بدون رباست البته این اشکال‌ها حتماً‌ در سپرده‌گذاری نیز دخیل است و آن را متاثر می‌کند.
مشکلات پیش‌روی سپرده ‌سرمایه‌گذاری را می‌توان در دو دسته اشکالات فنی و اشکال‌های شرعی طبقه‌بندی کرد. همچنین به دلیل آنکه مسائل پیش‌روی این نوع سپرده‌گذاری، هم می‌تواند معلول به کارگیری رابطه حقوقی وکالت و هم ناشی از عملکرد صنعت بانک‌داری ایران و فضای اقتصاد ایران باشد، مسائل مرتبط با به‌کارگیری عقد وکالت و مسائل اجرایی به طور مجزّا بررسی شده ‌است.

مشاورین حقوقی املاک شوراباد

بین الملل مشاورین حقوقی املاک شوراباد

بین المللی مشاورین حقوقی املاک شوراباد

در بین الملل مشاورین حقوقی املاک شوراباد

در بین المللی مشاورین حقوقی املاک شوراباد

مشاورین حقوقی املاک شوراباد بهترین

مشاورین حقوقی املاک شوراباد خبره ترین

مشاورین حقوقی املاک شوراباد با تجربه ترین

مشاورین حقوقی املاک شوراباد باهوش ترین

بین الملل مشاورین حقوقی املاک شوراباد بهترین

بین المللی مشاورین حقوقی املاک شوراباد بهترین

بین الملل مشاورین حقوقی املاک شوراباد با تجربه ترین

بین المللی مشاورین حقوقی املاک شوراباد با تجربه ترین

بین الملل مشاورین حقوقی املاک شوراباد باهوش ترین

بین المللی مشاورین حقوقی املاک شوراباد باهوش ترین

مشاورین حقوقی املاک شوراباد دفتر

مشاورین حقوقی املاک شوراباد بهترین دفتر وکلای

مشاورین حقوقی املاک شوراباد با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی