ظهرنویسی رو بدونیم هم آثار ظهرنویسی رو بدونیم چیه لذا با توجه به این مفهومی که توضیح دادیم ما وقتی میخوایم ظهر نویسی رو بیان کنیم سه تا مبحث درست میکنیم مبحث اول شرایط شکلی ظهرنویسی مبحث دوم شرایط ماهووی مبحث سومم آثار ظهر نویسی

مبحث اول شرایط شکلیه ظهر نویسی

ماده ۲۴۶ قانون تجارت میگه ظهر نویسی باید به امضا ظهر نویس برسد ممکنه است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده میشود قید گردد ماده ۲۴۶ دو قسمت داره یک قسمت باید توشه یک قسمتش ممکنه توشه بایدش اینکه ظهر نویسی بدون امضاء ظهرنویش معنی نداره ممکن استش اینکه تو ظهر نویسی تاریخ بزنیم یا حین ظهرنویسی اسم کسی که برات رو به اون منتقل کردیمو قید بکنیم ممکنم هست اینا نباشه پس شرایط شکلیه ظهر نویسی که الان بررسی میکنیم شرایط اساسی صحت