نداره که بگه طلبکارم برات گیر باید ثابت کنه بدهکار نیستم خلاف اصلیه که تو حقوق مدنی میخوندیم تو حقوق مدنی میخوندیم اصل بر اینکه که طرف بدهکار نیست مگه ثابت بشه اینجا میگه اصل بر اینکه برات گیر بدهکار مگر اینکه ثابت کنه بدهکار نیست جواب میدیم نخیر این اصل مخالف حقوق مدنی نیست چون قبل از امضاء مثل حقوق مدنی فرض بر اینکه بدهکار نیست بعد از امضاء امضاش میگه بدهکار تو حقوق مدنی هم هرکی امضاء بده دست کسی بگه بدهکارم بدهکار در عقد حواله در عقد ضمام در عقد سه وجهی در هقد سه طرفه پس این هم مغایر با حقوق مدنی نیست اگر برات گیر برات رو امضاء داد یا مهر کرد فرض بر اینکه به صادر کننده بدهکار این فرض فقط در مقابل دارندگان با حسن نیت به کار میره اگر یه روزی این برات چرخید چرخید رسید دست صادر کننده ، صادر کننده همان دارنده شد این فرض به هیچ وجه در مقابل این صادر