دعاوی ملک، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

 

پرسش و پاسخ از دعاوی ملک :

 

مدارک برای تشکیل پرونده صدور پروانه ساخت چیست؟

پاسخ بخش دعاوی ملک:مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده :

 

۱-    کپی قرارداد واگذاری زمین

۲-    نقشه های معماری به مقیاس ۱۰۰: ۱ شامل :

–        ازکلیه طبقات غیریکسان ازهرطبقه یک نقشه

–        حداقل دو مقطع

–         کلیه نماهای لازم

–        برای کلیه ساختمانهای ازدو طبقه به بالا (آپارتمانها) میباید نقشه های پی و اسکلت و مبانی محاسباتی به مقیاس ۱۰۰: ۱ ارائه گردد.

 

تبصره : سازمان عمران کرمان نقشه های تیپ ازساختمانهای مسکونی تهیه کرده و دراختیارمتقاضیان پروانه ساختمان خصوصا” افرادیکه قادربه مراجعه به مهندس مشاورنمیباشند قراردهد.

 

۳-    ارائه تقاضا نامه بوسیله مالک یا وکیل قانونی او درصورتیکه تقاضا ازطرف شرکت یا سازمانی باشد نماینده رسمی آن شرکت یا سازمان باید معرفینامه معتبرازشرکت ارائه دهد.

 

املاکی که مجهول المالک اعلان میشوند اشخاص که حق تقاضای ثبت دارند چه کار های میتوانند انجام بدهند؟

پاسخ بخش دعاوی ملک:نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفا‌تر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۲۲) – (رجوع به قانون افزایش هزینه‌های ثبتی مصوب ۱۳۴۵/۳/۱)

پرسش : آیا یک خریدار ملک میتواند ملکش را که هنوز آماده نشده را بفروشد ؟ وچگونه می توان ملک به خریدار جدید منتقل کرد ؟

پاسخ بخش دعاوی ملک:اکثر سازنده ها به مالکین ملکها اجازه فروش ملکهای در دست ساخت خود را میدهند اگرچه بعضی از سازنده ها شرط کرده اند که خریدار باید قبل از فروش ملک مبلغ کامل را به سازنده پرداخت کند .سازنده ها معمولا برای انتقال قرار داد خرید از یک خریدار به خریدار دیگر مقدار ۱ تا ۲  در صد شارژمیکنند تا برای خریدار جدید مدارک جدید صادر کنند .

برای انجام انتقال یک ملک به یک خریدار جدید ، سازنده  بطور معمول خواستار انجام انتقال ملک در دفتر سازنده و امضای سند انتقال در حضور سازنده میباشند سپس سازنده ها قرار داد جدید را با مالک جدید تنظیم می نمایند.

پرسش : آیا فروشنده ملک مجبور به حضور در دبی برای انتقال ملک مورد نظر خود می باشد ؟ آیا وکیل صلاحیت انجام معامله  و حتی انتقال را دارد ؟

پاسخ بخش دعاوی ملک:خیر.مالک می تواند کفیلی را در دبی معرفی کند که وکالت انجام انتقال را از طرف مالک داشته باشد. وکالتنامه مزبور در سفارتخانه امارات  در کشور محل سکونت یا اقامت مالک تنظیم میشود و ارسال این وکالتنامه به شخص وکیل در امارات برای انجام امور اداری کافی است .
بله  برای خرید یک ملک ، همین وکالتنامه کافی است .برای فروش ملک نیز وکالتنامه ای که به تصدیق وزارت امارات نیز کافی است.

 

دعاوی ملک

بین الملل دعاوی ملک

بین المللی دعاوی ملک

در بین الملل دعاوی ملک

در بین المللی دعاوی ملک

دعاوی ملک بهترین دفتر

دعاوی ملک دفتر بهترین

دعاوی ملک دفتر با تجربه ترین

دعاوی ملک باتجربه ترین دفتر

دعاوی ملک دفتر وکالت

دعاوی ملک بهترین دفتر وکالت

دعاوی ملک بهترین دفاتر وکالت

دعاوی ملک بهترین دفتر وکلای

دعاوی ملک با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی