پس در حقوق همه ی کشورها ۴ تا فایده داره ، در حقوق ما ۲ تا. اگر ظهر نویس تاریخ نزده باشد احراز اهلیت ظهر نویس سخت تر میشه ، محال نمیشه. چون بلاخره دست قبلیش را می بینید کی بوده ، دست بعدیش هم می بینید کی بوده در میارن.

حالا اگر هیچ کس تاریخ نیست هیهاته. باید تا مرحله ی صدور به بعد را بحث کرد. حتی نگفته تاریخ زدن الزامیه. اگر نزنید مثلاً فلان تاریخ ، تاریخ ظهر نویسی این آدم تلقی میشه. هیچی نداریم در این زمینه. رژیم حقوقی تاریخ نزدن معلوم نیست چون خود تاریخ زدن جز شرایط اختیاری شده. ولی ببینید چقدر تاریخ داشته باشد راحت تر میشه فهمید خصوصاً که ماده ۲۴۸ میگه هر گاه در ظهر نویسی تاریخ مقدم قید کند مزور شناخته می شود. مزور یعنی جاعل. جعل و تزویر در ماده ۵۲۳ به بعد قانون مجازات مطرح شده. اینم سند عادیه.

در سند عادی جعل تلقی میشه و جعل اسناد عادی قابل تحقیق دارد. قطعاً میزان مجازاتش هم قاضی براساس اینکه چه مبلغی یا سند با مبلغی را این تزویر کرده مورد بحثه. یا نسبت به ورشکستگیش هم همین جور.