.در این مبحث استاد اسکینی از ریشه ها شروع کرده ،ظهرنویسی رو یک عمل حقوقی دانسته یعنی نوع دفاع جوریه که فقها رو هم اروم میکنه بقیه ی حقوق دانان حقوق مدنی رو اروم میکنه. میگه ظهر نویسی یک عمل حقوقیه این صغریهقضیه اگ ایراد دارید به صغری قضیه ایراد کنید .هر عمل حقوقی هم اگر که انجام دهنده ی این عمل حقوقی امضایش را روی ان سند نقش بیندازد اعلام اراده شده.اگر این کبری شک دارین مناقشه کنین،حالا که ظهر نویسی عمل حقوقیه هر عمل حقوقی هم اعلام اراده ش مقید به این نیست که روی سند نقش ببنده یا ظهر سند ازین صغری و این کبری نتیجه میگیریم که در ظهر نویسی هم ما تعصب روی ظهر سند نباید داشته باشیم.روی سند هم اگر این اتفاق بیفته جایز است. ازونطرف ظهر نویسی دوتا عنصر توش خوابیده اینو من دارم اضافه میکنم کمک میکنه که متمایزش کنید از ضمانت یک سند. در ظهر نویسی هم من دارنده و مالک سندم هم با فرض اینکه مالک این سندم انتقالش میدم اعلام اراده میکنم. درحالی که در ضمانت یک عنصر میخواد من اعلام اراده میکنم مبنی بر اینکه ضامن یکی ازین امضاکنندگان این سندم.هیچ وقت دارنده ی اون سند نمیشم