جستجوی وکیل ملکی
جستجوی وکیل ملکی، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از جستجوی وکیل ملکی:

پرسش :در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید چه کاری انجام بدهد؟

پاسخ بخش جستجوی وکیل ملکی: ماده ۷۸
در موقع امانت گذاشتن اسناد، مسئول دفتر باید کلیهٔ مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافهٔ امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت‌گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن، رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافهٔ امانت است به امانت‌گذار بدهد.

پرسش : درچه مواردی مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند؟

پاسخ بخش جستجوی وکیل ملکی: –
۱ – در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی).
۲ – اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
۳ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۴ – در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
۵ – هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
پرسش : مهندس ناظر کنترل ها را براساس کدام مشخصات انجام می دهد؟

پاسخ بخش جستجوی وکیل ملکی: مهندس ناظر کنترل های زیر را در چهار چوب مقررات ملی ساختمان و تعهدات اخذ شده از زمان صدور پروانه انجام خواهد داد:
الف- بازدید از محل اجرای عملیات ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستورهای لازم
ب- بررسی نقشه ها و انطباق آنها با یکدیگر و محل
ج- کنترل صلاحیت فنی عوامل اجرایی ساختمان و داشتن مجوز و کارت مهارت حرفه ای از اداره کار و امور اجتماعی
د- کنترل ابعاد و اندازه ها
د-۱- انطباق ابعاد پیرامون ساختمان، درج شده در نقشه های مصوب مندرج در سند و یا ابعاد زمینی که توسط مالک مشخص شده از حیث انطباق آن با طرح تفضیلی و ابعاد و حدود ثبتی مندرج در اسناد مالکیت یا احراز صحت مالکیت مالک بر ملک مشخص شده پس از اعلام به شهرداری
د-۲- کنترل ابعاد گودبرداری و صدور دستورالعمل کتبی برای حفاظت گود و ابنیه و تاسیسات مجاور
د-۳- کنترل ابعاد پی و سازه پی و انطباق آن با نقشه های اجرایی.
د-۴- کنترل رعایت ضوابط شهرداری در مورد استقرار ساختمان و فضای باز .
د-۵- کنترل تراز زیر و بالای پی، زیر طبقات، کف طبقات نسبت به یکدیگر
د-۶- کنترل سطح اشغال ساختمان و رعایت درصد اشغال و فاصله تا ساختمان ها با املاک مجاور و ابعاد و زاویه پخی ها با رعایت درز انقطاع.
د-۷- کنترل طول پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها از کف معبر و مقایسه آن با مقادیر مجاز و با رعایت حریم شبکه برق.
د-۸- کنترل سطح زیر بنای پارکینگها، راهروها، چال آسانسور، پلکانها، حیاط خلوت ها، فضا های باز، فضاهای اختصاصی، انباری و سایر سطوح دارای کاربری معین.
د-۹- کنترل شیب و رامپ و پله ها و پله گردها.
د-۱۰- کنترل راههای دسترسی و ورودی ها به محوطه و به ساختمان براساس نقشه ها مصوب(بدون قطع اشجار در محل) .
د-۱۱- کنترل محل اجرای دیوارهای خارجی.

جستجوی وکیل ملکی

بین الملل جستجوی وکیل ملکی

بین المللی جستجوی وکیل ملکی

در بین الملل جستجوی وکیل ملکی

در بین المللی جستجوی وکیل ملکی

جستجوی وکیل ملکی بهترین دفتر

جستجوی وکیل ملکی دفتر بهترین

جستجوی وکیل ملکی دفتر با تجربه ترین

جستجوی وکیل ملکی باتجربه ترین دفتر

جستجوی وکیل ملکی دفتر وکالت

جستجوی وکیل ملکی بهترین دفتر وکالت

جستجوی وکیل ملکی بهترین دفاتر وکالت

جستجوی وکیل ملکی بهترین دفتر وکلای

جستجوی وکیل ملکی با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی