تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر بهترین وکیل ملک در تهران
بهترین وکیل ملک در تهران ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از بهترین وکیل ملک در تهران:

پرسش :در مستغلات ملک ششدانگ یک شماره اصلی منظور میشود؟

پاسخ بهترین وکیل ملک در تهراندر مستغلات برای هر ملک یک شماره ودر املاک مزروعی نیز برای قراء و مزارع ششدانگی یک شماره اصلی منظور می شود ودر صورتی که مزروعه مشتمل برقطعات مفروز و اعیانی وغیره باشد برای هر قسمت یک شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد.
ماده ۹- چنانچه پس از شماره گذاری املاک هرقطعه یا بخشی معلوم شود که ملکی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می شود و اگر ملکی پس از شماره گذاری مفروضا به قطعاتی تقسیم شد برای هریک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلا از شماره ۵ اصلی

پرسش :دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت عمومی تنظیم اسناد باید چه کار های را انجام دهند؟

پاسخ بهترین وکیل ملک در تهران: ‌- دفا‌تر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کار بری تجاری و اماکنی که با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره باسرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در‌قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

پرسش : شرایط و مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی پایان کار ساختمانی را معرفی کنید ؟

پاسخ بهترین وکیل ملک در تهران

۱) ارائه درخواست صدور پایان کار توسط مالک (فرم شماره ۷)

۲) ارائه گزارشات مراحل سه گانه پیشرفت عملیات ساختمانی تائید شده توسط مهندس ناظر ساختمان.

۳) ارائه گزارش مهندس ناظرساختمان مبنی بر اتمام کلیه عملیات ساختمانی مطابق با پروانه ساختمان.

۴) معتبر بودن پروانه ساختمان در زمان درخواست صدور پایان کار ساختمان. (بر طبق دستورالعمل شماره ۱۳۲۹-م۳۵۹)

– تبصره۱: در صورت عدم تمدید پروانه ساختمانی در موعد مقرر، مالک می بایست ابتدا نسبت به تمدید پروانه ساختمان اقدام نماید تا سایر مراحل صدو ر پایان کار انجام شود. که در این صورت هزینه تمدید پروانه(بدلیل عدم تمدید در زمان مقرر) برای هر سال ۵۰ درصد هزینه صدور در زمان مورد درخواست پایان کار خواهد بود.

– تبصره۲: در صورت سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی، مالک می بایست ابتدا نسبت به دریافت پروانه جدید اقدام نماید.

۵) تسویه حساب بابت اجرای شبکه عمومی گاز کشی در مورد قطعاتی که خط انتقال گاز در مجاورت آنها اجرا گردیده است.

۶) بازدید از ساختمان احداثی توسط کارشناس معاونت عمرانی و تائید موارد ذیل:

– اتمام کامل عملیات نازک کاری شامل سفید کاری، نقاشی، کاشی کاری، کف سازی فضاهای داخلی.

– نصب درب و پنجره های فضاها و نصب شیشه ها .

– نصب شیر آلات و تجهیزات بهداشتی .

– نصب کلیه تاسیسات الکتریکی و تجهیزات روشنائی .

– نصب سیستم های سرمایشی و گرمایشی به طور کامل بنحوی که امکان استفاده از آنها وجود داشته باشد.

– تکمیل پشت بام اجرای ایزولاسیون پشت بام و جان پناه مطابق نقشه ها و مشخصات فنی ساختمان .

– اتمام عملیات نما سازی به صورت کامل و باز کردن داربست نما .

– اتمام عملیات محوطه سازی و حصار کشی محوطه و نصب دربهای ورودی محوطه (ارائه نقشه محوطه سازی و نمای دیوار محوطه قبل از اجرا و تائید دفتر فنی منطقه الزامی می باشد)

۷) امضای فرم تعهدات (فرم شماره ۲) توسط مالک .

۸) جمع آوری مصالح باقیمانده و نخاله های ساختمانی و نظافت معبر به طور کامل .

۹) اصلاح و تعمیر تاسیسات زیربنائی منطقه در صورت وارد آمدن خسارت طی عملیات ساختمانی .

 

بهترین وکیل ملک در تهران

بین الملل بهترین وکیل ملک در تهران

بین المللی بهترین وکیل ملک در تهران

بهترین وکیل ملک در تهران دفاتر حقوقی

بهترین وکیل ملک در تهران دفتر وکالت

بهترین وکیل ملک در تهران بهترین دفتر

بهترین وکیل ملک در تهران دفتر بهترین

بهترین وکیل ملک در تهران دفتر با تجربه ترین

بهترین وکیل ملک در تهران باتجربه ترین دفتر

بهترین وکیل ملک در تهران دفتر وکالت

بهترین وکیل ملک در تهران بهترین دفتر وکالت

بهترین وکیل ملک در تهران بهترین دفاتر وکالت

بهترین وکیل ملک در تهران بهترین دفتر وکلای

بهترین وکیل ملک در تهران با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی