دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

بهترین وکیل زمین تهران

بهترین وکیل زمین تهران

بهترین وکیل زمین تهران

سازمان مسکن و شهر سازی استان (کلیه استانها)

موضوع : دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری

۳ ـ مسکونی

مالکین منطقه باغ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاری ۷۰ % از سطح باغات خود بعنوان فضای سبز عمومی با باغ شهری رایگان به شهرداری می توانند با تصویب مراجع مربوطه به جای منطقه باغ مسکونی از انواع منطقه بندیهای مسکونی استفاده کنند بشرط اینکه سطح مجموعه باغاتی که مشترکاً بصورت یکپارچه از این ضوابط استفاده می کنند از ۲۰ هزار متر مربع کمتر نباشد .

سهم خدمات و فضای سبز عمومی حتی المکان بصورت یکپارچه باشد .

ضمن رعایت کامل مفاد مصوبه ۱۴/۲/۷۱ شورایعالی شهرسازی و معماری تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شهرها ، ضوابط زیر را رعایت نمایند :

۱ ـ ۴ منطقه تک خانواری ـ با رعایت ضوابط مربوطه

۲ ـ ۴ منطقه چند خانواری حداقل تفکیک ، افراز و تقسیم ۵۰۰ متر مربع با تراکم ۸۰ % و با افزایش سطح قطعات به بیش از ۱۰۰۰ متر مربع حداکثر ۱۰۰ %

۳ ـ ۴ منطقه آپارتمانی حداقل تفکیک ، افراز و تقسیم ۱۰۰۰ متر مربع با تراکم ۱۰۰ % و با افزایش سطح قطعات به بیش از ۲۰۰۰ متر مربع حداکثر ۱۲۰ % .

تبصره ۱ : در حالتی که سطح کل باغات بهم پیوسته در یک منطقه شهر کمتر از ۲۰ هزار متر مربع باشد استفاده از ضوابط این بند فقط در صورت رعایت ضوابط منطقه بندی مسکونی همجوار مجاز است .

تبصره ۲ : اراضی واگذار شده بر اساس این بند غیر قابل تبدیل به کاربریهای مسکونی و انتفاعی بوده و شهرداری موظف است ظرف مدت ۱۵ ماه آنها را برای استفاده عمومی تبدیل به پارک نموده چگونگی را به سازمان مسکن و شهر سازی اطلاع دهد در صورت عدم تبدیل آنها به پارک در این مدت بلافاصله با تصویب مراجع مربوطه به خدمات عمومی مورد نظر شهرداری اختصاص خواهد یافت .

ب ـ باغات داخل حریم استحفاظی :

حداقل تفکیک ۲ هکتار

در هر قطعه باغ احداث یک واحد مسکونی با حداکثر سطح زمین ۱۵۰ متر مزبع در دو طبقه و یک طیقه زیر زمین

در باغات موجود کوچکتر از حد نصاب فوق زیر مجاز می باشد .

کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع حداکثر ۵۰ متر مربع