تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر وکیل جهت دعاوی ملک
وکیل جهت دعاوی ملک ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از وکیل جهت دعاوی ملک:

پرسش : املاکی را که پس از پلاک کوبی وتوزیع اظهارنامه وقبل از درخواست ثبت وآگهی بوسیله اصلاحات خراب می شود باید مالک چه کرد؟

پاسخ وکیل جهت دعاوی ملک: املاکی را که پس از پلاک کوبی وتوزیع اظهارنامه وقبل از درخواست ثبت وآگهی بوسیله اصلاحات خراب می شود باید مالک یا شهرداری مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد. بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل باید مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه وپرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شده است درستون ملاحظات دفتر املاک هم قید کرده وهرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد و چنانچه قبلا آگهی و تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتی که در دفتر املاک ثبت شده با توضیح مراتب در ملاحظات دفتر املاک و با حدود واقعی درزیر ثبت اولیه با بایگانی کردن سند مالکیت اولی سند مالکیت جدید صادر خواهد شد.
‹‹و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده وتبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلا به ملک مجاور وفعلا به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتی که شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن بست یا غیر بن بست تائید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک وسند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد. ››

پرسش : درصورتیکه ارتفاع ساختمان یا تأسیسات ویا دود کش آن بیش از۲۰ مترباشد متقاضی موظف به چه کاری است؟

پاسخ وکیل جهت دعاوی ملک: درصورتیکه ارتفاع ساختمان یا تأسیسات ویا دود کش آن بیش از۲۰ مترباشد متقاضی موظف است با مراجعه به اداره فرودگاه محل موافقت فرودگاه را با ارتفاع مستحدثات اخذ و به سازمان ارائه نماید درصورتیکه طبق تشخیص فرودگاه نیازبه نصب علائم و چراغ طبق مقامات فرودگاه اقدام نماید .

 

پرسش :آیا اگر خریدار از خرید خود صرفنظر کند ،مبلغ بیعانه را از دست میدهد؟

پاسخ وکیل جهت دعاوی ملک: بطور نمونه یک مشتری و یک فروشنده با هم تفاهم نامه امضا میکنند بصورتیکه خریدار تعهد خرید و فروشنده تعهد فروش ملک را میدهد . در یک معامله خرید ،خریدار بیعانه رزرو ملک را به فروشنده پرداخت میکند (مبلغ بیعانه کمتر از ۱۰۰ هزار درهم برای آپارتمان و ویلا ) اگر خریدار از خرید خود صرفنظر کند ،مبلغ بیعانه را از دست میدهد و این مبلغ به فروشنده میرسد ،اگر فروشنده از فروش سرباز زند ، مبلغ بیعانه را پس میدهد .خسارت عدم انجام معامله که توسط فروشنده به خریدار وارد شده نیز باید به خریدار پرداخت می شود .

پرسش : پس از انتشار آگهی نوبتی نامبرده شماره هایی که تمام یا قسمتی از آن مجهول المالک مانده باید چه کنند؟

پاسخ وکیل جهت دعاوی ملک: پس از انتشار آگهی نوبتی نامبرده شماره هایی که تمام یا قسمتی از آن مجهول المالک مانده باید فورا در دفتر املاک مجهول المالک وارد شده و اظهارنامه هایی که بعدا داده می شود درستون مربوطه به هر شش ماه یادداشت و مطابق آن درآگهی های نوبنی ششماهه آگهی شود و غفلت درانجام آن موجب مسئولیت خواهد بود.
مسئولیت تنظیم این دفتر باتید رسما به عهده یک نفراز کارمندان گذارده شود که در صورت غفلت واز قلم افتادن شماره ملکی مورد مواخذه واقع شود.

 

وکیل جهت دعاوی ملک

بین الملل وکیل جهت دعاوی ملک

بین المللی وکیل جهت دعاوی ملک

در بین الملل وکیل جهت دعاوی ملک

در بین المللی وکیل جهت دعاوی ملک

وکیل جهت دعاوی ملک دفتر وکالت

وکیل جهت دعاوی ملک بهترین دفتر وکالت

وکیل جهت دعاوی ملک بهترین دفاتر وکالت

وکیل جهت دعاوی ملک بهترین دفتر وکلای

وکیل جهت دعاوی ملک با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی