بهترین وکیل ثبت برند تهران

بهترین وکیل ثبت برند تهران

بهترین وکیل ثبت برند تهران

ثبت علامت تجاری:

علامت تجاری نام ، طرح و یا ترکیبی از هر دو که برای فرق گذاشتن و متمایز ساختن کالا ها و موارد تولیدی شما و خدماتی که به مشتریان خود ارئه می نمایید از سایر رقبای آنها به کار می رود. نام و علائم می تواند حقوقی ( به نام شرکت ) و یا حقیقی ( به نام شخص ) باشد ، همچنین جهت استفاده انحصاری و عدم استفاده دیگران باید در اداره مالکیت معنوی به ثبت رسانده شود.

مدارک مورد نیازبرای ثبت علامت تجاری حقیقی (شخصی)

کپی کارت ملی و شناسنامه شخص جواز تاسیس ( و یا کسب ) به نام شخص ( در صورت فارسی بودن نام ) و کارت بازرگانی دارای حداقل شش ماه اعتبار به نام شخصی که می خواهد علامت تجاری خود را ثبت نماید ( در صورت لاتین بودن نام )

مدارک مورد نیازبرای ثبت علامت تجاری حقوقی:

کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل شرکت کپی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت جواز یا پروانه بهره برداری و یا … به نام شرکت ( در صورت فارسی بودن نام ) کارت بازرگانی دارای حداقل شش ماه اعتبار به نام شرکت ( در صورت لاتین بودن نام ) علامت تجاری دوازده عدد در سایز شش در شش

نمایندگی از صاحبان علائم تجاری جهت ثبت آن علائم
غالبا نمایندگان یک شرکت خارجی نیاز به ثبت نام علامت تجاری خود در ایران دارند جهت ثبت علائم خارجی در ایران باید نمایده خود را تایین کنند و با مدارک بالا نسبت به ثبت علامت خود تحت پروتکل مادرید اقدام نماید.
اقدامات ثبت علائم تجاری در ایران
ما در این  حرفه یک متخصص هستیم و به ارائه یک استراتژی توسعه و طراحی علامت تجاری را به مشتریان خود ارائه می کنیم. هدف ما این است که به شما مشاوره ای حرفه دهیم تا بتوانید اقدامات لازم و مناسب را انجام دهید.
شروع یک کسب و کار جدید

نقش کنوانسیون مادرید جهت ثبت جهانی علامت تجاری
ایران عضو سازمان WIPO  عضو یک کنوانسیون پاریس، موافقتنامه مادرید و پروتکل مادرید مربوط به ثبت جهانی علائم تجاری (که به اجرا در رابطه با ایران در ۲۵ دسامبر، ۲۰۰۳ این کنواسیون را پذیرفته است).و شما با این کنواسیون علائم تجاری خود را در هر کشوری که عضو این معاهده است ثبت نمایید.