دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

 

بهترین اراضی تهران

بهترین اراضی تهران

بهترین اراضی تهران

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

اصلاحات اراضی

آیین‌نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول

چاپ

ایمیل

آیین‌نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول

۱۳۷۴٫۰۲٫۰۳ – .۱۰۶۹ت۱۴۹۴۹ه – ۱۳۷۴٫۰۲٫۰۵ – ۴۲

‌اراضی – بودجه – ثبت اسناد و املاک – کشاورزی و روستایی ‌وزارت دادگستری

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴٫۲٫۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد قانون”‌صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول” مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر‌تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول

‌ماده ۱ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اجرای قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول را‌به نحو مقتضی جهت اطلاع عموم آگهی نماید.

‌ماده ۲ – ثبت محل مکلف است با وصول درخواست کتبی و اسناد رسمی مالکیت متقاضی به شرح زیر نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید:

‌الف) چنانچه ملک سابقه ثبت در دفتر املاک داشته باشد و سند رسمی به صورت مشاع تنظیم شده باشد پس از اخبار، در دفتر املاک جاری ثبت و سند مالکیت‌صادر خواهد شد.

ب) اگر ملک جزء املاک مجهول‌المالک بوده و پرونده ثبتی نداشته یا در صورت داشتن پرونده ثبتی، تحدید حدود نشده باشد مطابق ماده (۱۴۴) قانون ثبت‌اقدام می‌گردد و در صورت وصول اعتراض مطابق ماده (۱۴۵) همان قانون عمل خواهد شد.

پ – اگر ملک تحدید حدود گردیده باشد عملیات ثبتی به نام صاحب سند رسمی ادامه یافته و سند مالکیت صادر خواهد شد.

‌تبصره – در مواردی که دارندگان سند رسمی مشاعی به صدور اسناد مالکیت مفروز توافق داشته باشند و مراتب را در ضمن صورتجلسه‌ای همراه با نقشه افرازی‌ارایه نمایند، واحد ثبتی سند مالکیت مفروز صادر خواهد کرد.

‌ماده ۳ – هزینه‌های ثبتی صدور اسناد مالکیت موضوع این آیین‌نامه مطابق مقررات عمومی ثبت از متقاضیان دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود و دو‌نسخه فیش پرداختی به ثبت محل تسلیم می‌گردد و ثبت محل مکلف است این فیشها را همه ماهه تنظیم و برای منظور شدن در بودجه سالانه برای وصول‌پنجاه درصد موضوع تبصره (۲) قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول به سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور ارسال کند.

‌ماده ۴ – هزینه‌های مربوط به نقشه‌برداری بر عهده متقاضیان است که طبق تعرفه‌ای که از سوی سازمان ثبت تعیین می‌شود پرداخت می‌شود