دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

اقامت اتباع بیگانه در ایران

اقامت اتباع بیگانه در ایران

اقامت اتباع بیگانه در ایران

آئین نامه اجرایی قانون ورود واقامت اتباع بیگانه مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی

ماده ۱ماموران مرزی مجاز از طرف شهربانی کل کشور میتوانند در مرزهائیکه مجاز شناخته شده برای دارندگان گذرنامه های معتبر خارجی که قصد عبور از ایران را دارند براساس نظرات قبلی وزارت امور خارجه و رعایت ماده ۲ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰ برای مدت حداکثر ۱۵ روز با دریافت حق روادید طبق تعرفه روادید عبور صادر نمایند .

ماده ۲صدور روادید عبور برای اشخاص زیرموکول به تحصیل اجازه خاص وزارت امور خارجه خواهد بود :

  • الف – افراد بدون تابعیت و یادارندگان برگ گذر (لسه پاسه ) های خارجی
  • ب – اتباع دولی که از طرف وزارت امور خارجه تعیین میشود.

ماده ۳ماموران شهربانی در مرکز و شهربانیهای مراکز استان و شهرستان میتوانند برای بیگانگانی که دارای پروانه اقامت معتبر میباشند با رعایت مقررات مربوطه روادید رفت و برگشت صادر نمایند.

  • تبصره ۱روادید برای یکبار رفت و برگشت صادر خواهد شد
  • تبصره ۲مدت اعتبار روادید برگشت از تاریخ خروج از مرز سه ماه خواهد بود.
  • تبصره ۳مدت اعتبار روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور یکماه میباشد و قابل تمدید نیز خواهد بود.